Statsråder må svare om kjøpet av Meraker Brug

foto