Det kommer frem i en pressemelding sendt ut torsdag ettermiddag.

Det blir pekt spesielt mot den utfordrende smittesituasjonen Malvik og Trondheim står ovenfor nå, og kommunedirektør Tor Jakob Reitan ber derfor Stjørdal innbyggere om å være ekstra årvåkne i tiden fremover.

- Det er en reell trussel for at vi får betydelig økt smitte også hos oss, selv om vi har en tilfredsstillende situasjon akkurat i dag, sier kommunedirektøren.

Hold avstand

Det oppfordres om å være nøye med avstander, og ta en test om du har symptomer.

-  Terskelen for å teste seg skal være lav, og jeg må understreke at det gjelder for oss alle om vi er vaksinerte eller ikke. Det er en misforståelse noen har at vaksinerte ikke kan bli smittet eller spre smitte, presiserer Reitan i pressemeldingen.

Det opplyses videre at kommunen har kapasitet til å ta i mot mange flere fremskyndelser av vaksinering, og av hensyn til smittevernet blir det sterkt anbefalt at flere benytter seg av muligheten.

- Mange av dere som har fått SMS om muligheten for fremskynding av time, benytter seg ikke av den. Vi vil ha flest mulig tidligst mulig vaksinert, understreker han.

Høy beredskap

- Vi har høy beredskap i alle ledd nå og skal sikre at du får testet deg på kort varsel. Vår testberedskap bygges opp og vurderes løpende, vi skal være klare for økt trykk dersom smitten kommer hit, skriver kommunedirektøren.

Videre opplyser han om at kommunen også vil legge til rette for testing på skoler, for å gjøre dette så praktisk og effektivt som mulig dersom det skulle bli aktuelt.