Det ble saget ned, ryddet, og alt samt gras og ugras ble fjernet. En parkeringsplass ble opparbeidet, og med innsatsfylte som tok felles arbeidstak ble det riktig så flott ved Tinghaugen på Frosta. Rundt steinene til minne om tingsamlingene ble trær felt for noen år siden.

Nå kan de som vil ta turen innom svinge inn på det som ble en flott parkeringsplass. Med en flott gammel mur.

Hentet fram

Muren kan fra nå sees igjen etter å ha blitt hentet fram fra alt som hadde grodd den ned. Det ble gjort godt arbeid da den ble murt opp.

At den ble å se igjen gjorde det enda triveligere å parkere ved Tinghaugen, for en spasertur der det var tingsamlinger.

Ønsker formidlingssenter

Et formidlingssenter har stått på ønskelisten lenge. Det har det ikke blitt, men gradvis mer har kommet på plass og arbeidet med å legge stadig bedre til rette for de som vil besøke tingstedet har gitt resultater.