Knut Erlend Jegersen

Roar Vikvang forklarer:

- Blink har rykket opp i 2. div og er dermed en av de 64 beste klubbene i landet. Dette nivået defineres av NFF som toppfotball. Antallet lag er halvert siden 2016 og nivået skjerpet. I en toppet første 11’er for Stjørdals-Blink har det i 2017 vært 8-9 spillere med tilknytning til Værnesregionen, en stor andel på nivået klubben opererer. Vi ønsker også i fremtiden å ha det slik. Jo høyere nivå man spiller på, jo mer krevende er det å ha en stor lokal andel i A-stallen. Stadig færre evner å ta nivået desto høyere man spiller. Et godt nok tilbud i aldersbestemte klasser og gjennom jr. er avgjørende, at man på G 16 og G 19 nivå trener 5-6 ganger pr uke felles, med egentrening i tillegg.

- Vi ser at det er mye godt arbeid, mange dyktige spillere og gode lag kommer frem i klubbene i Værnesregionen i yngste årsklasser. På G 16 nivå og ikke minst G 19 nivå, ser vi derimot at vi i regionen samlet sett ikke greier å henge med utviklingen til de beste, fortsatte han.

- Vi vil etablere en rekruttstall av 20-22 spillere i G 19 alder og 20-22 spillere i G 16 alder. Dette vi bli en treningsgruppe underlagt samme opplegg. Kamparenaene blir 5. div (senior2), O. div G 19 og G 16. Gruppa vil ha fellesøkter 5-6 ganger pr uke. Det blir utvelgelse av stall etter utvalgstreninger med kriterier som nåværende ferdigheter, holdninger og treningsmoral. Det vil ikke være aktuelt å ha med spillere i rekruttstallen som ikke er villig til å trene 5-6 dager pr uke. I tillegg vil vi ha et G 16-tilbud for de som ikke er moden for rekruttgruppa. En pool med 9 trenere ledet av Bjarne Kristoffersen vil sørge for kontinuerlig oppfølging.

Det vil samtidig bli spillertilførsel ut til naboklubbene.

- Ikke alle av våre egne får plass i G19-stallen. De vil vi hjelpe videre ut til naboklubber, sa Håvard Fuglem.

- Vi vil invitere ambisiøse spillere fra våre naboklubber til å være med på uttakstreningene, sa Fuglem. Klubbene responderte med at de hadde tro på modellen, men ønsket henvendelser på konkrete spillere heller enn generell invitasjon. Tydelig spesifikasjon på krav og forventninger ble etterspurt for å klargjøre dette overfor aktuelle spillere. Blink ble videre utfordret på å initiere trenerforum for klubbene i Værnesregionen spesielt for de årstrinnene.

- Det ansvaret tar vi gjerne, repliserte Vikvang. Han la til:

- Vi ønsker sammen på best mulig måte treffe de som har ambisjoner og ferdigheter til å nå et godt stykke i fotballen, samtidig som vi i fellesskap gjør det vi kan for å opprettholde et best mulig fotballtilbud for flest mulig i Værnesregionen. Vi mener dette er den eneste mulige løsningen hvis vi skal kunne utvikle mange nok gode spillere i regionen til å opprettholde et A-lag på minimum 2. div nivå med en stor lokal profil, gjentok Vikvang og Fuglem.