Slik oppsummerer Jo Inge Breisjøberget, som er fagsjef for jakt og fiske i Allskog, rypejakta i Midt-Norge i 2017.

Utslagene for Trøndelag er små, men det finnes store endringer i andre deler av landet. Tall for årets rypefangst viser en markant økning i Nordland. Troms går motsatt vei med en sterk nedgang. I resten av landet er utslagene mindre.

Det viser fangststatistikken fra Statskogs rypeterreng landet rundt etter årets tre første jaktuker. Over 80 prosent av rypene som blir skutt i hele jaktsesongen felles i denne perioden.

En foreløpig opptelling viser en kraftig nedgang av rypefangsten i Troms, målt mot fjorårets tall.

- Nedgangen er ønsket og kommer fordi vi har begrenset jakttrykket. Antallet skutte liryper i Troms er nesten halvert. Fjellrypefangsten er i mindre grad berørt av reguleringene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Svak økning

Statskog forvalter også rypejakt på store områder statsgrunn utenfor statsallmenning i Midt-Norge og Sør-Norge.

- Her er det overordnede bildet at rypefangsten er litt bedre i år enn i fjor, men utslagene er ikke store, sier Breisjøberget.

Lokale variasjoner

Når Statskog får inn tall for større deler av jaktsesongen, vil vurderingene av jakttrykk bli mer finmasket. Selv om tall for regioner tyder på at uttaket er forsvarlig, kan utslagene være store på lokalt nivå.

- Spesielt må vi se nærmere på de mest populære og lettjakta områdene for å forsikre oss om at jakttrykket ikke er for høyt, sier Breisjøberget.