Før sommeren ble stillingene som politimester i politidistriktene Finnmark, Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest og Innlandet lyst ut. Nå er søkerlistene klare, og alle sittende politimestre ønsker å fortsette, melder politiforum.no.

I Trøndelag har tre personer søkt på stillingen som politimester. Ved siden av politimester Nils Kristian Moe, har også Anders Sjøtrø og Christopher Francis Nilsen-Gjerdingen lagt inn søknader for rollen. Sjøtrø er distriktsleder for UP 4 i distrikt midt, mens Nilsen-Gjerdingen opplyser i søkerlisten at han er kapteinløytnant.

Politidirektoratet har ikke opplyst om når stillingene skal være besatt, men åremålet til de nåværende politimestrene, med unntak av politimesteren i Troms, går ut ved årsskiftet.