Sjefen sjøl legger valgkampåpninga til Stjørdal

foto