Hvis Morten (49) fikk lovnad på en enkelt sak, ville lavinntektsfamilier fått en bedre hverdag