Flyplassen i Stjørdal summerte tredje flest passasjerer av de norske flyplassene i 2021.

Klart flest var det på hovedflyplassen Gardermoen med 9,4 millioner passasjer. Til og fra Bergen tok 3,2 millioner fly i fjor.

Totalt reiste 22,4 millioner via flyplassene til Avinor i 2021. Det var 10 prosent flere enn i 2020.

Men i forhold til 2019 var det i 2021 59 prosent færre flypassasjerer på de norske flyplassene.

Flere passasjerer

Størst var veksten på Bergen lufthavn, som økte fra 2,7 millioner passasjerer i 2020 til 3,2 millioner i 2021.

På Oslo lufthavn var det en økning på 4 prosent for 2021 totalt sett sammenlignet med 2020, fra 9 millioner til 9,4 millioner reisende.

Krevende tider

− Det er fortsatt svært krevende tider for luftfarten, med mye usikkerhet rundt hvordan pandemien vil utvikle seg videre. Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser har vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i både trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

− Gjennom sommer- og høstsesongen så vi en økning i reiseaktiviteten på grunn av økt vaksinering og lettelser i reiserestriksjoner. Dette så vi falle mot julen, da det ble innført nye restriksjoner som følge av omikronutbruddet, sier Foss.

Flere fraktfly

Antallet fraktfly økte. Totalt økte frakt og post med fly med 10 prosent fra 2020 til 2021 til 217 000 tonn.

I desember i fjor økte passasjertrafikken med 113 prosent sammenlignet med desember i fjor.

Sammenlignet med 2019 ble juletrafikken (uke 52) 44 prosent lavere i 2021. Antall innlandspassasjerer var 32 prosent ned, mens utland var 60 prosent ned.