Mannskaper med bandvogner, gravemaskin og pumper ble tidlig i dag satt inn etter flomalarm fra hotellet på Storlien.

Flomvann strømmet i følge Sveriges Radio ut av inngangsdørene ved hotellet da Redningstjenesten startet kampen mot flomvannet.

Ekstremværet Gyda har ført til mye nedbør også i Meråker sin nabokommune Åre.

Ekstremt glatt

På det første tettstedet Storlien på svensk side av grensen førte regn og snøsmelting til oversvømmelser, og ekstremt glatte veger.

Også i resten av Åre var det oversvømmelser, og våt, speilblank is på vegene på grunn av ekstremværet.

Skolene i Åre er stengt torsdag og fredag da skolebussene er innstilt på grunn av is på vegene og flomvann.