Har satt inn de strengeste tiltakene for å få bukt med problemet, likevel frykter naboene at det snart vil smelle

foto