Det var i fjor sommer at politiet fant de grove bildene og videoopptakene, som til sammen utgjør to timer med film, på PC-en til stjørdalingen i slutten av 20-årene.

Han ga en uforbeholden tilståelse i Trøndelag tingrett, og godtok tilståelsesdom.

Han ble dømt for brudd på §311 i Straffeloven.

For å ha produsert og skaffet seg bildene og filmene som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

I tillegg har han solgt, oppbevart og gjort materialet tilgjengelig for andre.

Grove bilder

Retten fant det straffeskjerpende at bildematerialet inneholdt grove overgrep av små barn.

I dommen pekte tingretten på at sterke allmennpreventive hensyn skal vurderes i straffemålingen i saker av denne typen, og det ble vist til en dom i Frostating lagmannsrett i juni i fjor.

Nedlastning samt oppbevaring av bilder og filmer ble i dommen i lagmannsretten fastslått som utnyttelse av overgrep som skal straffes med ubetinget fengsel.

I bildematerialet som stjørdalingen oppbevarte pekte tingretten spesielt på at det var grove overgrep mot små barn.

Straffen ble ubetinget fengsel i 60 dager. Datamaskinen som bildematerialet ble oppbevart på inndras.