Tømte pulveraparat i festlokale, fektet med nevene på pub og 80 sjåfører kontrollert i sentrum