E6 åpnet igjen etter å ha vært stengt i begge retninger