Her tester Emil og Kim brannvesenets nye redskap 42 meter over bakken

foto