Tilbudet har holdt til på samme sted siden oppstart. Nå må de finne nytt lokale før jul

foto