Aurore (15) vil ta kampen for kvinners kropp og helse: I Norge er ikke seksual-undervisningen bra nok i skolene