Det er spesielt unge gutter som er utfordringen. Vitenskapsmenn sier at gutter ikke har utviklet samme grad om kontroll som jenter. Bak rattet er guttene i besittelse av et farlig redskap som må håndteres med den største respekt for å unngå ulykker, sier Kulseth som setter sin lit til jentene:

Guttene kan være tilbørlig til å høre på jenter som de har med i bilen. Jentene skjønner at det tar av og advarer mot uansvarlig kjøring. Derfor vil jeg rette en appell til jentene om at de bruker fornuften til å påvirke de unge guttene som ennå kanskje ikke har utviklet den samme grad av fornuft, sier Kulseth som er opptatt av å forebygge ulykker:

Klarer vi å forhindre en eneste ulykke gjennom våre formaninger, er det verdt innsatsen. Men vi klarer aldri å måle det.

Når skjer de fleste ungdomsulykkene?

De fleste ungdomsulykkene skjer når de er flere unge er samlet og trekker opp hverandre. Her har jentene en viktig rolle å spille som bremse på ufornuftige handlinger.

Lensmann Morten Kulseth kan se tilbake på et mangfoldig virke som yrkesaktiv i etaten. Her har han gjort seg sine erfaringer: - De aller fleste lovovertredelser og bruk av vold skjer i kontakt med alkohol. Vi klager over dårlig vær, men all erfaring viser at dårlig vær er det mest forebyggende i forhold til festbråk, sier han.

Mitt inntrykk er at det har blitt mindre produksjon og mindre bruk av heimbrent. Vi lever i ei tid der ungdom har bedre råd enn i tidligere tider. Dagens ungdom kjøper heller den drikken de trenger og konsumerer lovlige varer.

Hva med festkulturen?

Det er ingen ønsket utvikling at det drikkes så åpenlyst på fester slik vi har registrert. En patrulje var nylig innom en fest og ble sjokkert over det åpenbare alkoholkonsumet, men festkomitéen var fornøyd med arrangementet.

Her har vi en jobb å gjøre med arrangørene som må ta en større del av ansvaret. Vi vil ta opp denne problematikken med festarrangørene i Selbu og Tydal, sier Kulseth

Det er ikke tillatt med åpenlys nyting av alkohol på et offentlig sted. Vi snakker om offentlige fester som ikke har alkoholservering. Da er det ikke tillatt å nyte alkohol. Dette vil bli fulgt opp, sier Kulseth.

Trafikkopplæringen har utviklet seg voldsomt i takt med strengere krav. Det er en lenger opplæringsperiode enn før, det er bra. Kjøreskoleelevene får trene under kontroll over lenger tid. Slik får de utviklet tankegangen som aktører i trafikken.

Med hensyn til fart er sommeren den store utfordringen. Vi har mange hendelser om vinteren, men det er ofte ikke så alvorlig. De mest dramatiske ulykkene skjer om sommeren. Det har en sammenheng med fart. Jo større farten er, jo større er faren for et alvorlig resultat ved en ulykke.

Kjør varsomt! Det er vår oppfordring, sier  lensmann i Selbu – Morten Kulseth.