- Hofstad Skole er det fortsatt mange som har gode minner om. At det kom lys i lampene på skolen året 1933 etter at strøm ble innlagt, er det nok få som husker, men sin egen skolegang erindrer fortsatt mange, sier Kåre Børseth som får med seg Lilly Stokke, Tove Kulset, Arnulf Gresseth og Per Morten Gresseth i komiteen for mimredagen ved Hofstad Skole. Etter som skolen ikke eksisterer lengre blir elevtreffet lagt til Vårtun 8.juni i år.

- Nå sendes det straks ut invitasjoner til alle husstander som soknet til skolen. For å nå alle er vi halt avhengige av at hver familie tar ansvar og informerer og ber utflyttede elever/familiemedlemmer. Vi regner med at dette vil gjelde rundt 250 personene. Fristen til å melde seg på blir 16. mars for påmelding. På programmet står flere planer, med mimring fra tider ved skolen i regi av Arnulf Gresseth. Helt sikkert vil noen «tidligere elever» si noen ord fra tider og hendelser de minnes ved skolen. Vi setter fram en gammel skolepult der disse taletrengte får utøve sine verbale poenger, sier Kåre Børseth som har god tro på at dette blir et trivelig treff med mye lokalhistorie fra skoletider ved Hofstad Skole.

Setter opp skilt ved skoletomta

Iniativtaker bak skoletreffet har vært i kontakt med Hegra Historielag med tanke på å markere tomteområdet der skolen sto i Skjelstadmark.

- Vi ønsker å få oppsatt en tavle/skilt ved området der skolen sto. Mange i dag vet kanskje ikke at Hofstad Skole eksisterte en gang før rivningsåret 1975. Eiendommen var på rundt 2 dekar og riving skjedde etter at elevene ble flyttet til Skjelstadmark skole, forteller Lilly og Kåre. Historien nevner lærere som: Peder Pettersen, J. O. Bjerkan, Edevard Sætran, Johan August Moe, Agnes Grande Raaen og Lornts Mikalsen Husbyn fra eldre tid. Kjell Erik Pettersson, Anne M. Aanonli, Borgny Braseth Dullum, Torbjørn Grindheim og Kåre Paulsen fra nyere tid. Mange husker også Gederaas Skole i Skjelstadmark. Også denne ble offer for sentraliseringen og ble revet få år før Hofstad Skole.

Vi har satt en billettpris på 300 kroner som inkluderer hele skoletreffet for skole-elevene som kommer. Dette dekker bespisning besørget av sanitetskvinnene i Skjelstadmark og eventuell under­hold­ning. Overskudd vil gå til tavlen/skiltet som skal settes opp på skoletomta. Vi oppfordrer til godt oppmøte og tror det vil bli en trivelig mimrelørdag på Vårtun avslutter Kåre Børseth og Lilly Stokke i arrangør-komiteen.