Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 30,3 øre høyere enn fredag og 62,7 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på fakturaen for nettleien.

Maksprisen lørdag på 1,88 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 1,36 kroner høyere enn fredag og 1,73 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,56 kroner.

Minsteprisen blir på 40,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.