- To nye offiserer fra Luftforsvaret ankommer Værnes på nyåret 2018 som en forberedende del av oppstart med befalsskolen. Jeg er garnisjonssjef for 12-13 aktører på Værnes, er distriktssjef for HV 12 i et stort Midt-Norsk distrikt, og kan samle alt mannskap fra HV 12 innen en uke ved skarp alarm, sa oberst Warø som året 1988 gikk befalsskole i Hæren. Han har over 30 år erfaring som infanterist. Warø har vært bataljonssjef i Nord-Norge, der han ledet Infanteribataljon Nr.2 (2.bn)/Brigade Nord. Skjold, Målselv. Han var øverste ansvarlig for utdanning, trening og øving av en bataljonsstridsgruppe på ca 850 befal, grenaderer og vernepliktige mannskaper for nasjonal beredskap og operasjoner i utlandet, inkludert forsvarlig forvaltning av materiell og infrastruktur med en årlig tildeling på ca 180 mill kroner. Han var ansvarlig for all instruksjon i lederskap og militære fellesoperasjoner (Joint Warfighting) Forbindelsesoffiser (LNO) til Marine Corps Combat and Development Command (MCCDC) og har en lang sterk CV fra Forsvaret, også med tjeneste for nederlandske styrker i Afghanistan.

- Som sjef for HV distrikt Trøndelag er det greit å nevne at gårsdagens HV-soldat slik vi kjenner han i dag er historie. Gråsekken på ryggen og kanskje en «litt sluntrende soldat» som lener seg til et tre på øvelser er over. Vi har blitt et langt mere fremoverlent HV 12 i dag med en unik kvalitet.  Våpen oppbevares hjemme, vi tar lokale oppdrag og er representert i 48 kommuner. Våre oppgaver er forankret både i fred og krise. Vi går på sikt mot 35 000 HV-soldater med samme utrustning. Det er verd å merke at for åtte år siden var Værnes på rødlisten hos Forsvaret. Værnes var på vei ut, for å si det enkelt. Så har tidligere plassjef, Ebbe Derås med stab og dagens stab sammen med forsvarsledelse og Forsvarssjefen sett potensialet Værnes har. Vårt oppdrag i HV 12 er beskyttelse og vern av Trøndelags borgere, vi skal forebygge, håndtere trusler i fred, bidra ved episoder og være på plass ved krise og krig. Vi innkaller til øvelser og vår innsatsstyrke Rype, øver 30 dager i året.

Allierte mottak og forhåndslagring

Tidlig på 1980-tallet ankom store mengder amerikansk krigsmateriell til Trøndelag. Fjell-lagring av utstyr til det amerikanske forsvaret befinner seg fortsatt i landsdelen. MCPP-N er såkalt fremskutt lagring, blant annet på Frigården og i Langstein.

- US Army startet med lagring av 20 000 enheter, dette er noe redusert, og materiell er tatt i bruk stort sett ved allierte større øvelser. Dette er den eneste allierte lagring på fastland i Norden. Det er et valg stortinget har tatt, og med avtaler om assistanse ved eventuelle trusler. HV 12 stiller med jurisdiksjon som vaktmannskaper for MCPP, sammen med MP. Amerikansk lagring fører med seg aktivitet som gir HV 12 oppdrag. Når det gjelder MRF-E skal denne utvekslingsstyrken stå på Værnes i første omgang ut 2018. De amerikanske US marines øver på flere lokasjoner. De er i denne tiden på Rena, de skal til Bardufoss og til Nord-Sverige for å øve. Værnes er ikke en fast base for disse. De protester og reaksjoner vi har møtt møter vi med dialog og diskusjon. Marine Rotation Force- Europe har i dag rundt 300 soldater på Værnes. Garnisonen lykkes godt som vertsavdeling. Dette fører også med seg noe besøk. Amerikanske militære ledere, delegasjoner fra bevilgende myndigheter og kongressdelegasjoner har besøkt Værnes. Til soldatene serveres det tradisjonell norsk mat i leiren fra 1887. Noen av disse går også på kurs for å lære norsk.

- Nå ser vi frem mot etablering av befalsskolen for Luftforsvaret. Teknisk og flytaktisk avdeling på Rygge skal på sikt til Værnes. QRA-Evenes får tilført investeringsmidler, det samme gjelder Ørland. Værnes forventes økte overføringer på lengre sikt. Ser vi frem mot 2019-2020 vil Værnes sine investeringer øke med utbygging og nyetableringer. I dag har vi et godt samarbeid med Politiet, som allerede neste vår 2018 bygger sitt øvingssenter på Værnes ikke langt fra Værnes hovedgård. Allerede 1.juni skal dette stå ferdig. Politiet benytter også innendørs skytebaner i hangar til trening.

Stor øvelse i oktober-november neste år

Trident Juncture er den store allierte øvelsen neste år som HV 12 får betydelige oppdrag i forbindelse med. Fra 15.oktober til 07.november skal 35 000 soldater i hovedsak benytte nye «stortrøndelag» med hyppigst aktivitet i dagens Sør-Trøndelag.

- HV 12 får da tre måneder med kontinuerlige oppdrag. 15 av kommunene som berøres mest ligger i sørfylket. HV 12 har landmilitær hovedstyrke, fra base på Værnes har HV 12 øvingsområder fra tidligere fordelt på flere områder. Under Trident Juncture vil HV 12 få utvidete vakttjenester, og skal samtidig øve sammen med allierte. Forhåndslagrene blir da også tatt i bruk. Et betydelig antall militære fly er ventet. I tillegg vil jeg nevne HV-ungdommen, som rekrutterer ny ungdom inn i HV-familien fra Oslo, Stavanger og Trondheim. Det arrangeres informasjonsmøter, søknad går via HV-nemnd, samt politi med sjekk av vandel og egnethet. Det legges også vekt på holdninger. Det er også gledelig at flere jenter og damer ser ut til å bli en del av HV-familien. Vi har fortsatt utveksling med 120 soldater fra Minnesota, fra MNG gjennom Norex-programmet. I Minnesota bor 1 million mennesker med røtter fra Norge. HV 12 er med på lokale og regionale arrangement, som Hell RX på Lånkebanen, Landsskytterstevnet i Stjørdal 2018, der jeg blir stevnepresident 2. til 10.august. Vi deltok på Agrisjå, og vi viderefører den gode kontakten med lokalsamfunnet som Værnes alltid har hatt. Det er for oss en viktig oppgave, Trøndelag har veldig gode vilkår for samspill, avslutter oberst Håkon Warø i HV 12 på Værnes.