Et samstemt formannskap, og umiddelbart etterpå, et like samstemt kommunestyre, tok kun positive ord i sin munn når kommunens oppkjøp av Kvithamar ble behandlet.

Tresifret antall arbeidsplasser?

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) antydet til og med fra kommunestyrets talerstol hvilke store positive ringvirkninger dette kjøpet kan få for lokalsamfunnet.

- Personlig tror jeg at dette med riktig rigging kan bli et virkelig fyrtårn. Antall arbeidsplasser knyttet til det her kan fort bli tresifret, mener varaordfører Sandvik.

Ordfører Ivar Vigdenes uttrykte stor tilfredshet med situasjonen og at samtlige parti har engasjert seg positivt i saken. I tillegg til at politikerne godkjente selve kjøpet på 17 millioner, vedtok de også å bevilge to millioner kroner til oppgradering av eiendommen og til uforutsette kostnader. I tillegg til dette fremmet ordføreren et tilleggsforslag der han ber rådmannen sette i gang et arbeid for å se på hvordan utviklingen av Kvithamar som et kraftsenter innen miljø, landbruk, bioøkonomi og forskning kan realiseres. Til prosjektarbeid og eventuell nødvendig ekstern prosjektledelse ble det avsatt inntil 500.000 kroner.

Vil flyte på bølgen

- Dette er ikke slutten på noe som helst, men starten på noe nytt, sier ordfører Ivar Vigdenes, som understreker viktigheten av å utnytte engasjementet som finnes.

- Det er viktig at vi snur oss rundt ganske fort, og utnytter engasjementet. Det er også viktig å varsle nåværende leietakere om at det blir "business as usual". At kommunen har kjøpt medfører ingen revolusjon, sier Vigdenes, som så for seg mange aktive handlinger for å utnytte mulighetene.

- Vi må sette ned en intern arbeidsgruppe, vi bør kanskje arrangere folkemøter, annonsere og gå direkte på aktuelle aktører. Vi må også få en oversikt og mulighetsstudie rundt hva som er mulig med bygningsmassen.