På Midtkiløra hundesportssenter i Sona har det i løpet av de siste månedene reist seg et baneanlegg, som er det første og eneste i Trøndelag, og det nordligste i landet. Banen er satt opp og eid av Trøndelag Weight Pull Club, og har kostet i overkant av 140.000 kroner. Nå er ildsjelene spente på hvor mange som kommer til å møte opp utover høsten.

- Vi har ingen innmelding, men på Facebook er vi rundt 450 mennesker som har hund og er interesserte i sporten. En god del av dem ønsker å delta på treninger og konkurranser, sier Rune Hegge, en av stjørdalingene som står i bresjen for prosjektet.

Banen er internasjonalt godkjent, og kan derfor brukes til å sette rekorder. Selve banen er fem meter lang, og hunden skal i konkurranse trekke en vogn med vekter som skal flyttes de oppmålte meterne.

- I forhold til hundekjøring er dette en eksplosiv sport, og Finnmarksløpet ender her borte, sier Hegge, humrende, mens han peker på målstreken noen meter lenger unna.

Christian Haugen og Rune Hegge (t.h.) har begge vært sentrale i bygginga av det nye anlegget i Sona.

Åpnes 7. august

Den offisielle åpningen foregår 7. august, og der er ordfører Ivar Vigdenes invitert til å si noen velvalgte ord og klippe snoren. Samtidig skal det gjennomføres en konkurranse. Dermed markeres en milepæl for den nystartede klubben som gjennomførte et konstituerende møte så sent som i oktober sist høst.

Før vinteren satte inn hadde de planert området anlegget skulle bygges på, og i vår har det gått med mange dugnadstimer for å få banen ferdig til sommeren.

- Vi har fått støtte fra kommunen, og rabatter og gaver fra næringslivet. Totalt har anlegget kostet 140.000 kroner, og det har vi fullfinansiert ved hjelp av litt egenkapital, sier Hegge.

Det eneste de ikke er ferdige med, er tribunene.

- Jeg har et stort partytelt liggende, som kun er brukt to ganger. Vi skal bygge tribunene slik at det får plass i teltet, og dermed får vi mobilt tak vi kan benytte når vi arrangerer konkurranser, sier han.

Grunnen leier klubben i ti år, med opsjon for ti nye år nå den første avtalen utløper.

Oreo har ennå ikke slått til i konkurranser, men trives med trekkingen på trening.

Styrketrening

Hegge er opptatt av å få frem at hundene selv bestemmer om de skal trekke. Setter de seg ned og nekter, er det selvsagt helt ok.

- Hunden min, Oreo, har vært med i en konkurranse, og begge dager nektet den plent å trekke. På trening går det derimot bedre. Ellers er det viktig å presisere at alle hunder skal være helt friske under konkurransene, og det er alltid en veterinær til stede som sjekker og godkjenner alle hunder, sier han.

For å være best mulig forberedt til konkurransen på hjemmebane i august, må hundene trene seg opp.

- Hundene drar kjetting etter seg på turer. Litt vekt på lengre turer og tyngre vekt på kortere turer. Det er ren styrketrening for hundene, og det har vært opptil 15 hunder som har deltatt på kjettingturene, sier Hegge.

Bare så det er nevnt, én av klubbens hunder, dvergpincheren Tia på 4,6 kilo, har dratt 369 kilo etter seg. Det er 80 ganger egen vekt, og lille Tia er både regjerende norgesmester og europamester.