Carl-Jakob Midttun slutter som rådmann i Malvik kommune 31. august 2021. Ordfører Trond Hoseth har bedt kommunestyret vedta at Jens Berget skal overta som rådmann inntil ny toppsjef i administrasjonen er ansatt.

Berget har tidligere erfaring fra 30 år i politiet og har siden sittet som organisasjonssjef i Malvik siden 2019.

Carl-Jakob Midttun er ansatt som fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune. Stillingstittelen for hans etterfølger i Malvik kommune skal endres til kommunedirektør. Prosessen med å ansette en ny kommunedirektør har startet.

Innstillingen til kommunestyret i Malvik sitt møte 30. august er å konstituere Jens Berget som rådmann til ny kommunedirektør er ansatt.