Tilbakekallingen gjelder smoothies med best før utgangen av 10/2024 H21:01 med lot-nummer L32790295 og L32800295.

Spirotetramat er et godkjent plantevernmiddel i EU, men stoffet kan forårsake øyeirritasjon, allergisk hudreaksjon, luftveisirritasjoner og mistenkes å ha en negativ innvirkning på fertilitet og foster. Funnet av spirotetramat er ikke knyttet til akutt helsefare.

Produktet er solgt til ulike butikker i Norgesgruppen, Coop-butikker og Rema 1000-butikker fra 30. oktober 2023 til09. februar 2024.

– Mattilsynet fant plantevernmiddelet i prøver av barnemat, som inngår i ett overvåkings- og kontrollprogram for analyse av plantevernmiddelrester i næringsmidler, skriver Mattilsynet i en pressemelding.