UP reagerte og stanset kjøretøy – avskilta og anmeldt