Skal hugge ned 2.500 kubikkmeter skog: – Må stanses, sier Naturvernforbundet