Fredag 15. september kom et nytt Ungdomsråd på plass. De har nå valgt ny leder, nestleder og kommunikasjonsansvarlig.

– Vi ønsker det nye ungdomsrådet lykke til og gratulerer Aurore Marguerite-Marie Sky Braconnier som ny leder, Iver Magnus Hammer som nestleder og Eirin Emilie Møinichen Løkken som kommunikasjonsansvarlig, skriver Stjørdal kommune på sine nettsider.

Ungdomsråd er lovpålagt i alle landes kommuner og i Stjørdal er det i flere år blitt jobbet for å gjøre det til en god medvirkningsarena. Ungdomsrådet er et talerør for saker som er viktige for barn og unge og skal gi ungdommene i Stjørdal mer innflytelse over egen hverdag.