Folkemøtet samlet full sal: Slik vil de løse utfordringen

foto