Hele styret gikk av i protest et halvt år før de skal markere jubileum