- Det virker bakvendt å gjøre reisen vanskeligere for folk

foto