Trafikkulykke på E6: Sammenstøt mellom lastebil og personbil