Mistenkte innbrudd: - Grunn til å tro at de hadde uærlige hensikter