- Det handler om å vise frem hva idretten egentlig går ut på

foto