Landbrukseiendom ble solgt for over seks millioner