– Har vi fått innvilget 150.000 kroner?! Det er jo sykt! Jeg må kjøre av veien. Er det tull?