- Ordfører Ivar Vigdenes, hvorfor stemte dere imot Håves forslag?

- Vi kommer til legge fram et helhetlig budsjett- og økonomiforslag som inkluderer framskynding av både Hegra barneskole og planlegging av Halsen barneskole. Og i motsetning til opposisjonen vil vi ha reell inndekning. Opposisjonen henviste til disposisjonsfondet som sin eneste inndekning. Vi vil finne fram til annen inndekning.

- Hvorfor gjorde dere ikke det til formannskapsmøtet?

- Det skyldes knappe tidsrammer. Vi hadde svært kort tid til å vurdere virkingene av statsbudsjettet før møtet i formannskapet. Derfor skal vi bruke tida fram til kommunestyrets behandling 14. desember svært godt for å finne den beste inndekning for våre forslag. Det gjorde vi også klart under behandlingen i formannskapet, sier ordfører Ivar Vigdenes.