Avdelingsleder på Stjørdal Helsestasjon, Sidsel Storvik Nilsen, har sagt opp jobben.

- Jeg starter i ny jobb i Trondheim den 20. august som avdelingsleder for skolehelsetjenesten i en av bydelene, sier Sidsel Storvik Nilsen.

Storvik Nilsen har vært leder for helsestasjonen i Stjørdal siden omorganiseringen 1. januar 2016. I nesten seks år før den tid jobbet hun som fagkoordinator for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

- Jeg har trivdes veldig godt i jobben helt siden starten, da jeg ble tatt godt imot både på helsestasjonen og ellers i kommunen, sier Storvik Nilsen, som skryter veldig av Stjørdal på alle måter.

- Det er et veldig stort engasjement for å gjøre en god jobb for barn og unge og deres familier i Stjørdal. Fagfolkene og ledelsen ser stadig etter nye og bedre løsninger, så det er kontinuerlig utvikling. Stjørdal er en framoverlent og løsningsorientert kommune, sier Sidsel Storvik Nilsen.

Stjørdal kommune har startet jobben med å finne hennes erstatter, og har lyst ut stillingen.