Under tidsrommet av kontrollen passerte 48 tunge kjøretøy kontrollstedet, og ti av de ble kontrollert.

Resultatet ble tre kjøreforbud, to overlastgebyr og ett kjøretøy med skriftlige mangler. To foretak måtte begge betale 5.150 kroner hver i gebyr som følge av overlasten.

I en kontrollrapport utdyper seniorinspektør Steinar Vist mer om resultatene fra kontrollen.

- Ett foretak fikk bruksforbud da transportløyve ikke var medbragt. Et vogntog fikk kjøreforbud på grunn av alt for mye avrenning av fiskeslo fra lasten, melder Vist.