Behovet er fredager og lørdager i tidsrommet 2300 - 0300.

Å gi trygghet

Å varsle politiet er en oppgave de har, men de skal ikke gripe inn i konflikter.

-Ta kontakt tidlig

De som stiller opp, får informasjon på stedet.

Hun sier at mangel på nattvandrere er grunnen til at hun nå bruker media som verktøy. Enkeltpersoner har også lov til å stille opp.Organisasjoner som stiller med 3 stk vil få en godgjøring på kr 800,- pr kveld. Dette er et ledd i kommunens økonomiske bistand til organsisasjonsarbeidet i kommunen.

-. Jeg kan kontaktes på mail: Kari.M.Christensen@stjordal.kommune.no.