- Det foreligger ikke forhold i saken som rettferdiggjør en saksbehandlingstid på nærmere ett år, slås det fast i dommen i Trøndelag tingrett.

Det var 4. oktober og 11. november i 2020 som henholdsvis 78 km/t i 70-sone og 99 km/t I 80-sone, ble målt.

Har tilstått

Stjørdalingen har tilstått at han kjørte for fort.

- Dette fremstår som en enkel sak, hvor det ikke har vært behov for etterforskningstiltak.

Hovedforhandling var først 3. september 2021, 11 og 10 måneder etter overtredelsene. Det mente retten var så lang tid at det var riktig å gi strafferabatt.

Retten viste til en uttalelse fra Høyesterett at praksis for straffeutmåling er at for lang saksbehandlingstid skal gi strafferabatt.

For fort på Skatval

Søndag 4. oktober i 2020 klokka 03.05 på E6 i Skatval ble hastigheten på bilen mannen kjørte målt til 78 km/t i en 70-sone. Onsdag 11. november 2020 klokka 20.35 på E6 i Stjørdal ble farten på bilen med 45-åringen bak rattet målt til 99 km/t i 80-sone.

Retten fastsatte boten til 6500 kroner. I tillegg ble 45-åringen belastet med to prikker I førerkortet.

På grunn av den lange tiden som gikk før rettsaken ble mannen ikke dømt til å betale saksomkostninger.