Onsdag slapp Nye Veier rykende fersk illustrasjonsfilm av hvordan strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Åsen i Levanger kan bli.

Reguleringsforslaget for Levanger-parasellen er nå ute til offentlig ettersyn og høring. I den forbindelse har Nye Veier laget et animasjonsfilm som viser hvordan den nye veien i Levanger kan bli seende ut.

Her kan du se videoen:

[embed]https://youtu.be/ecKNuFiE6E4[/embed]

Fire felt og doble tunnelløp

Den nye motorveien på 19 kilometer, inkludert 12 kilometer med tunnel vil ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Det er ventet at fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikksikkerheten.

Dagens vei fra Kvithammar til Åsen er ulykkesbelastet og i løpet av de siste ti årene har det vært 46 politiregistrerte ulykker med personskade, hvorav to er dødsulykker. Møteulykker er imidlertid den mest vanlige ulykkestypen og utgjør cirka halvparten av ulykkene.