Det var Trine Haug (Sp) som var ordfører da hun 26. april i 2019 undertegnet en avtale med Astrid Flægstad. For 8,3 millioner kroner kunne Frosta kommune kjøpe tunet mellom Logtun kirke og Tinghaugen.

I den detaljerte avtalen ble det tatt inn et punkt om at hvis handelen ikke var gjennomført før 30. september 2021, kunne kommunen si nei takk til å kjøpe.

I kommunedirektøren sin innstilling om nei til å kjøpe, peker Skjervø på avtalepunktet om å kunne annullere avtalen.

Nå skal saken først behandles i formannskapet, før den endelige avgjørelsen tas i kommunestyret.

- Nybygg best

Skjervø har i sin vurdering vist til at formidling av historien om Frostatinget og Frostatingsloven best kan skje i eget bygg. Han forteller at det hele veien har vært et sterkt ønske om å skape et formidlingssenter.

- En utfordring blir dermed å vurdere hvordan dette kan gjøres best mulig og mest hensiktsmessig. Kan dette realiseres best i eksisterende bygninger, eller gjennom å sette opp et nytt bygg, heter det seg i innstillingen til lokalpolitikerne.

- Slik kommunedirektøren vurderer det, vil kun et nybygg tilfredsstille dette, slår Skjervø fast.

Kommunedirektør Endre Skjervø mener historien om Frostatinget og Frostatingsloven best kan formidles i eget bygg.

Kan avslutte kjøpet

Det medfører at avtalen om kjøp av tunet avsluttes når avtaleperioden utløper den 30.09.2021. Samtidig er det viktig at dialogen videreføres med eier av Logtun ytre. Dette av hensyn til om enkelte bygninger kan tas ut av helheten, og hvordan sikre atkomsten gjennom tunet, står det beskrevet i innstillingen.

-  Potetlageret kan eksempelvis fungere godt som utstillingsareal for Frosta Bygdemuseum som i dag har for små lokaler til sine gjenstander og maskiner på Tinghaugen, skriver kommunedirektøren.

Historisk viktig

Han peker videre på at aksen gjennom tunet, mellom Tinghaugen og Logtun kirke, er historisk viktig og binder de to lokalitetene sammen.

- Logtun kirke er også det eneste gjenværende, fysiske minnesmerket etter Frostatinget på Frosta. Dette er en akse som også kan utnyttes til fysisk formidling, påpekes det i innstillingen.

Nå skal Frosta-politikere si ja eller nei, til å kjøpe tunet på Logtun ytre.