- Meråker er det desidert beste stedet for barmarksamlinger, er den klare meldingen Ole Morten Iversen har gitt til Meråker kommunes ledelse. Men i og med at alle treningssamlinger for de norske langrennsjentene var bestemt før Iversen ble deres trener, sto ikke Meråker på den opprinnelige planen. Det ønsker han å gjøre noe med.

Denne endringen vil imidlertid innebære at det blir noen økonomiske utfordringer, og derfor har damelandslaget i langrenn søkt om tilskudd på 10.000 kroner fra Meråker kommune for å dekke opphold under samlingen. Dette er en søknad som sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten, stiller seg positiv til.

- Meråker kommune er rimelig kjent som «skibygda» der flere av våre kjente skiløpere har fått grunnlaget for sin karriere. Et besøk av damelandslaget vil bidra til stor grad av positiv profilering da det vil være i media sin interesse, samt profilering på sosiale medier fra deltakere og andre, skriver Aarbergsbotten i sin positive innstilling til formannskapet.

En forutsetning for tilskuddet er at kommunen kan få bruke film og bilder fra samlingen i sitt arbeid med profilering av kommunen.

- Det er planlagt å lage en reklamefilm om Meråker som kommunen kan bruke i sin profilering. Innslag med damelandslaget vil helt klart være et svært godt innslag i en slik film.

I tillegg vil det være en flott anledning til å få vise frem kommunen og anleggene våre med håp om at landslaget legger inn flere samlinger i Meråker, mener sektorsjef Aarbergsbotten.