Nye Namsos blir en realitet 1. januar 2020 da kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos slår seg tsammen til nye Namsos kommune. Totalt får den nye kommunen drøyt 15.000 innbyggere og blir Trøndelags sjette største målt i antall innbyggere.

Nå jobbes det med å få på plass ledelsen i den nye kommunen, og det er lyst ut fire stillinger som kommunalsjefer innenfor de ulike sektorene. På søkerlistene som Trønder-Avisa presenterer finnes det en person fra Værnesregionen, nemlig Mary Ann Myhre. 52-åringen har søkt stillingen som kommunalsjef for opplæring og oppvekst. Myhre er opprinnelig fra Namsos, og jobber nå som undervisningsinspektør ved Meråker skole. Hun har tidligere vært rektor ved samme skole i to år, og har i fire år jobbet som utviklingsveileder i Steinkjer kommune. Mary Ann Myhre er også velkjent som leder av Idrettslaget Varden i en periode, og som leder av Storlirennet.

Til Trønder-Avisa uttaler prosjektleder for nye Namsos kommune, tidligere fylkesmann Inge Ryan, at den nye kommunalsjefen for opplæring og oppvekst skal ansettes i løpet av juni. Det er totalt tolv søkere til den stillingen.