​De to representantene fra Panajachel i Guatemala skal delta i 17. mai feiringen i Stjørdal. Ordfører Abrahan Mayen skal være en av talerne under 17. mai arrangemnetet i Stjørdalshallen.

Det er lagt opp til et kulturelt, faglig og sosialt program under besøket den 16. - 22. mai.

Bakgrunnen for besøket er arbeid med MIC programmet som Panajachel og Stjørdal er en del av. De siste årene har det vært flere utvesklinger mellom Stjørdal og Panajachel for å utvikle samarbeidet mellom kommunene.

Samarbeidet har sin bakgrunn i den frivillige gruppa Vennskap Stjørdal-Panajachel,Guatemala i 2003. Stjørdal kommune har hatt et formelt og likeverdig partnerskapssamarbeid med Panajachel kommune fra 2010. I Mangfoldsåret 2008 mottok Stjørdal kommune hedersbetegnelsen ”Internasjonal kommune” fra KS og Fredskorpset.

I 2010 ble Stjørdal og Panajachel kommune med i MIC-programmet (Municipal International Cooperation Programme-kommune-til-kommune-samarbeid) som administreres av KS og finansieres av NORAD. MIC-programmet er nå utvidet med tre nye år (2011-2013) som sikrer videreføring av prosjektet og et forpliktende og gjensidig partnerskap mellom våre to kommuner innenfor kommunale virksomhetsområder. Samarbeidet er sikret ut 2013 gjennom et enstemmig vedtak i Stjørdal kommunestyre 16.06.11.

Seks norske kommuner deltar i MIC-samarbeid med seks kommuner i Guatemala i nærheten av Panajachel (Stord-San Juan Comalapa, Ål-Sololà, Tinn-Champerico, Tromsø-Quetzaltenango, Odda-Santiago de Atitlan, Stjørdal-Panajachel). De fleste av disse kommunene har også etablert Vennskapsgrupper og noen har utveksling gjennom Fredskorpsets Nord-Sør-program.

 Hovedfokus for MIC-programmet 2011-2013 er avfallshåndtering og kvinners deltakelse i politikk og samfunnsliv.