Etter 25 års bruk, er det mye som ikke lenger fungerer i hallen, melder Frostingen.

Hele ventilasjonsanlegget må skiftes. Nytt varmeanlegg med vannbåren varme skal på plass og nytt elektronisk anlegg. Belysning skal skiftes ut, garderobene totalrenoveres. Gulvet skal skiftes alle steder der det er flis. Kostnadsrammen er 8 mill kr.

Frostahallen har søkt Enova om midler til energitiltak. Kommunen gir garantier og dekker lånerenter. Frostahallen låner 10 millioner i kommunalbanken

Fra og med uke 21, 21. mai, til og med uke 37, 17. september, vil ingen aktivitet være mulig i Frostahallen.