Å lage mat fra grunnen av med utgangspunkt i skrinne bygg- og speltåkrer var nok dagligdags i bronsealderen. For å skape mel av korn ble gjerne en skubbekvern benyttet. Sittende på en dyrehud i kalde og varme dager skapte bronsealderens gårdsfolk mel til brød og levde gjerne et noe mer primitivt liv materielt sammenlignet med i dag.

- De kunne ikke kjøpe brødet i butikken slik vi gjør i dag. De måtte lage det selv av mel fra skubbekverna, forteller elevene fra 5.klassetrinn som denne dagen er fra Haraldreina og Elvran Skole. Arne Røvik og arkeolog Helle Vangen Stuedal instruerer elevene i flere prosesser. Elevene får lage sin egen flintkniv i never, de har gjort opp ild, elevene kverner korn og baker ut brøddeig, de kinner smør med selvlaget trehvisp. Alt skjer i omgivelser under ristningsberget. Ved huset av grener og stokker fra samme tidsperiode eller eldre, gjør elevene seg tanker om hvordan folk i Trøndelag levde under bronsealderen.

- Vi tror det er fint og lærerikt at elevene får reflektere over gamle skikker knyttet til levesett og mat i en annen tidsalder under bronsealderen, sier arkeolog hos Stiklestadmuseene Helle Vangen Stuedal. Hun lar elevene selv tolke bergkunsten på Lerfald i Hegra. Mennesker, dyr, landskap og fellesskap. Ofringer for gode avlinger, ristninger etter døde og nye mennesker, offergroper og prosesjoner. Bergets budskap til nålevende og kommende generasjoner ligger der mot sør og viser sin historie. Alle 5. klassene fikk denne gang komme til berget på Lerfald. Gjennom refleksjon og praktiske oppgaver sitter de igjen med kunnskap om tider som har vært. Tider med slit og lykke inn mot en moderne verden.