Nettredaksjonen

Fortid og framtid

Kulturarbeider og Ap-politiker Torstein Fosmo var den som først tok ordet i debatten når navnet på kulturhuset skulle avgjøres av de folkevalgte i Malvik.

Han gjorde seg noen betraktninger om formannskapets enstemmige vedtak om å gå inn for ”Kuben” som navn på den nye kulturarenaen.

- Jeg ble både forundret og litt forbasket over dette navnevalget, og ønsker å fremme et nytt forslag til navn, sa han.

- Jeg mener kulturhuset skal ha et godt navn for framtida, et navn som assosieres med Hommelvik og stedets historie. Derfor har jeg kommet fram til at ”Bruket kulturhus” er mitt forslag, sa Fosmo og fremmet dette på vegne av Ap, Sv og Sp.

- ”Bruket” har et historisk sus og henspeiler på både skogbruk og sagbruksvirksomheten i Hommelvik, selv om det ikke ligger der hvor sagbruket lå, sa han.

Han rettet også en alvorlig pekefinger til hele ideen om navnekonkurranse og stilte spørsmål om hvem som hadde kommet på den ideen og mente dette hadde ført til en feilslått navnedebatt.

Tiur’n eller stedsnavn

Eva Lundemo (H) foreslo ”Tiur’n kulturhus”, med apostrof, som nytt navn.

- Malvik kommune har Tiuren som sitt kommunevåpen og det ville vært både nyskapende og folkelig, mente hun.

Kirsti H. Nilsen (H) på sin side, mente at ”Malvik kulturhus” var det mest passende navnet.

- Vi må ha den nye kommunereformen i tankene også, sa hun. Om Malvik skulle bli slått sammen med en annen kommune vil vi fortsatt ha kommunenavnet på kulturhuset, sa Hamre Nilsen.

Venstres Tor Dahl og Lill H. Sandaune gikk inn for ”Malvik kulturhus” og mente det ville virke samlende for kulturlivet i kommunen.

”Bruket kulturhus” ble til slutt vedtatt med 17 stemmer.

De nye helse- og omsorgsbyggene på Vikhammer og i Hommelvik, ble enstemmig vedtatt døpt henholdsvis Vikhammer og Hommelvik Helsetun.

Kjøkken og teknisk drift

Størst debatt skapte nok spørsmålet om drift av kjøkkenet i det nye kulturhuset. Forslaget til forvaltning, drift og vedlikeholdsrapport inneholdt et enstemmig tilleggsforslag både fra Oppvekst og kulturutvalg og Formannskap, om at kjøkkendriften skulle ivaretas av private.

Rakel S. Trondal (SV) foreslo at elever med tilrettelagt undervisning kunne drive kjøkken på dagtid og servere kunder fra helsetunet og andre besøkende.

Hun mente at med en privat aktør som driver av kjøkkendelen i kulturhuset så ville de frivillige lag og foreninger miste en betydelig inntekter fra matsalg i forbindelse med arrangement.

- Kommunen mangler lokaler til alternativ opplæring og i det nye kulturhuset kan elevene få denne muligheten, sa hun.

Trondal sitt forslag ble etter en lang debatt med flere innspill, betraktninger og endringer vedtatt mot 14 stemmer.

Lill Harriet Sandaune (Frp) sitt forslag om at hele driften av det nye kulturhuset skulle legges ut på anbud falt mot tre stemmer.

Eva Lundemo (H) var kritisk til at planene for hvordan huset skulle drives kom i seneste laget. Hun foreslo at det skulle opprettes en eller flere stillinger med hovedansvar for og drive kulturhuset både når det gjaldt teknisk drift, vedlikehold, utleie, booking og markedsføring.

Både Lundemo og Randi Hansen (Ap) etterspurte konkrete planer for bruken og driften av huset samt når det skal være åpent.

Jahn H. Kristiansen (AP) var glad for at det endelig gikk mot en åpning av kulturhuset.

- Det er gledelig at det endelig er en sak på bordet som sier hva kulturhuset skal brukes til sa han og fremmet noen tilleggsforslag på vegne av de rødgrønne.

Kristiansen mente at alle stillinger i forbindelse med kulturhuset skulle dekkes over kulturbudsjettet og at det måtte en justering til i forhold til de tekniske kompetansekravene for bruk av lyd og lysutstyr i huset. Han mente leiepriser for teknikere under lengre øvingsperioder måtte inn i prissettingen for utleiepriser.

- Malvik kommune får overlevert huset fra entreprenør 13.oktober, da bør det åpnes for utleie allerede fra 15.november, mente Kristiansen og fikk flertall for sine forslag.