- Vi arbeider for å gi Stjørdalsdagene et nytt innhold. Oljebransjen har i løpet av de siste to tiårene blitt en sentral aktør i Stjørdal. Vi ønsker et arrangement der menigmann får se hva bransjen arbeider med. De kan vise seg fram for allmuen i Stjørdal og omegn. På denne dagen ønsker ordføreren velkommen før Ola Borten Moen foretar den offisielle åpningen, sier Westrheim som forteller at bransjen presenterer seg på torget:

- Der vil bl. a. Statoil reise et eget telt der de presenterer seg mens andre selskap velger sin innfallsvinkel. I beste tradisjon vil korpset holde åresalg denne dagen. Sjefen over alle sjefer Asgeir Borgemoen vil delta. Det samme gjør Are og Sunniva med sin sang. Korpset spiller og det blir flere kulturelle innslag. Her er det salg og servering, forteller Westrheim som har store forventninger til denne dagen. Han er glad for den gode mottakelsen hos oljebransjen:

- Bransjen jakter på nye medarbeidere og vil gjerne presentere seg. Spesielt er bransjen interessert i å komme i kontakt med ungdom som kan tenke seg et yrke i retning av oljebransjen, sier Westrheim.

Synliggjøre næringen

Ivar Vigdenes er politisk rådgiver for olje- og energiministeren: - En slik dag er viktig for å synliggjøre hva olje- og gassnæringa betyr i et av mange lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge. Jeg tror også det vil være viktig å få fram at dette er en næring som har framtida foran seg og som ungdom bør tenke på når de velger utdanning. Derfor stiller også olje- og energiministeren opp på dette arrangementet nettopp for å fronte det bildet. Bransjen trenger folk, sier han og presiserer:

- Jeg håper selskapene også vil legge sin tyngde i dette arrangementet. Her har de en unik anledning til å presentere seg. Jeg har en forhåpning om at dette arrangement kan bli årlig. Olje- og gassnæringen er Norges viktigste næring som direkte og indirekte sysselsetter over 200.000 personer i Norge. Samtidig har den bidratt til en teknologiutvikling i vårt land som gjerne kan sammenlignes med det som romkappløpet bidro med i USA, sier Vigdenes som ønsker å se masse folk på torget denne dagen.

Evento er teknisk arrangør.